Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan byggföretaget bara byta halva golvet i ett nytt hus med sviktande golv?

Fråga: Köpte ett helt nytt hus och vid besiktningen, 2 års, anmärkte vi på att golvet sviktade i köket. Efter flera år går de med på att byta golvet och stå för kostnaden. Men plötsligt vill de bara byta halva golvet, att byta resten är ingen stor kostnad. Den sista biten kommer ju vara solblekt.

Kan de verkligen gör på det sättet? Är det skäligt?

Svar från AI:

Hej!

Om golvet i ditt nybyggda hus sviktar och byggföretaget har gått med på att åtgärda problemet, bör de göra det på ett sätt som är skäligt och i enlighet med konsumenträttsliga regler. I detta fall verkar det som att byggföretaget vill byta ut endast halva golvet, vilket kan ifrågasättas ur ett skälighetsperspektiv.

Konsumenttjänstlagen och skäliga åtgärder

Enligt konsumenttjänstlagen (1985:716) har du som konsument rätt att kräva att byggföretaget åtgärdar fel som upptäcks inom två år från besiktningen. Om felet är av väsentlig betydelse, kan du även ha rätt att kräva prisavdrag eller hävning av avtalet. Det är viktigt att du reklamerar felet inom skälig tid efter att du upptäckt det.

När det gäller åtgärdandet av felet, ska byggföretaget vidta skäliga åtgärder för att rätta till problemet. Om det innebär att hela golvet behöver bytas ut för att åstadkomma en tillfredsställande lösning, kan det vara oskäligt att endast byta halva golvet.

Dialog med byggföretaget och eventuell tvistlösning

För att lösa situationen rekommenderas att du för en dialog med byggföretaget och förklarar varför det är viktigt att hela golvet byts ut, exempelvis på grund av solblekning och estetiska skäl. Om ni inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en opartisk bedömning av tvisten. ARN:s beslut är inte bindande, men de flesta företag följer deras rekommendationer.

Sammanfattningsvis bör byggföretaget åtgärda problemet med golvet på ett skäligt sätt, och det kan vara oskäligt att endast byta halva golvet om det inte ger en tillfredsställande lösning. Försök att lösa situationen genom dialog och, om det behövs, genom att vända dig till ARN för en opartisk bedömning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även