Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Kan återkravet fallera om avsändaren av en misstagsbetalning ger intryck av att kravet eftergivits?

Fråga: I enlighet med läran om condictio indebiti ska en misstagsbetalning som huvudregel gå åter. Undantag kan dock göras i vissa fall om mottagaren är vid god tro både vid mottagande och inrättande, detta indikerar alltså att återkravsrätten inte kan fallera om mottagaren varit vid ond tro vid mottagande (oberoende av vad som gäller senare). Men vad gäller om den som skickat misstagsbetalningen genom sin passivitet därefter på avtalsrättlig grund ger en viljeförklaring som ger intrycket att kravet eftergivits. Kan återkravet då fallera trots att mottagaren var vid ond tro vid mottagande av pengarna?

Svar från AI:

Hej!

I svensk rätt finns det en princip som kallas för condictio indebiti. Den innebär att om någon har betalat något av misstag, så har den personen rätt att kräva tillbaka pengarna. Men det finns vissa undantag.

God tro och ond tro

Om mottagaren av betalningen var i god tro både när betalningen mottogs och när den användes, kan återkravet fallera. Detta betyder att om mottagaren inte visste om misstaget och agerade i god tro, kan de behålla pengarna. Men om mottagaren var i ond tro, det vill säga visste om misstaget när betalningen mottogs, kan återkravet inte fallera, oavsett vad som händer senare.

Passivitet och viljeförklaring

Om den som skickade misstagsbetalningen genom sin passivitet ger en viljeförklaring som ger intrycket att kravet eftergivits, kan det bli mer komplicerat. Detta kan tolkas som att avsändaren har accepterat situationen och därmed avstått från sin rätt att kräva tillbaka pengarna.

Slutsats

Så, för att svara på din fråga, ja, det är möjligt att återkravet kan fallera även om mottagaren var vid ond tro vid mottagandet av pengarna, om avsändaren genom sin passivitet ger en viljeförklaring som ger intrycket att kravet eftergivits. Men det är en komplicerad situation som kan kräva en juridisk bedömning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även