Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Hur anmäler jag min före detta arbetsgivare för brott mot LAS?

Fråga: Hej
Min fd arbetsgivare vägrar lämna uppsägningsavtal. Han har inte heller givit mig en månads uppsägning eller lön för denna månad. Om jag vill anmäla honom för brott mot LAS, hur gör jag?

Svar från AI:

Hej!

Om din före detta arbetsgivare inte har följt reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS), kan du ta flera steg för att anmäla detta.

Steg 1: Kontakta fackförbundet

Om du är medlem i ett fackförbund, bör du först kontakta dem. De kan ge dig råd och hjälp med att hantera situationen. De kan också företräda dig i en eventuell tvist med arbetsgivaren.

Steg 2: Anmäl till Arbetsdomstolen

Om du inte är medlem i ett fackförbund, eller om fackförbundet inte kan hjälpa dig, kan du själv anmäla arbetsgivaren till Arbetsdomstolen. Du kan göra detta genom att skicka in en stämningsansökan. I ansökan ska du beskriva vad arbetsgivaren har gjort fel och vilken ersättning du kräver.

Steg 3: Anmäl till Arbetsmiljöverket

Du kan också anmäla arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. De kan utreda om arbetsgivaren har brutit mot arbetsmiljölagen, vilket kan vara fallet om arbetsgivaren inte har gett dig en korrekt uppsägning.

Rekvisit för brott mot LAS

För att arbetsgivaren ska anses ha brutit mot LAS, måste vissa krav vara uppfyllda. Arbetsgivaren måste till exempel ha sagt upp dig utan saklig grund, eller utan att följa reglerna om uppsägningstid. Om arbetsgivaren inte har gett dig något uppsägningavtal, kan det också vara ett brott mot LAS.

Straff för brott mot LAS

Om arbetsgivaren döms för brott mot LAS, kan de bli skyldiga att betala skadestånd till dig. Storleken på skadeståndet beror på flera faktorer, som hur länge du har varit anställd och hur mycket du har förlorat på grund av arbetsgivarens agerande.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även