Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Har arbetsgivaren skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen vid omstrukturering?

Fråga: Jag har depression och en aktiv remiss för utredning av ADHD. På grund av mitt mående har jag haft kontakt med företagshälsan och vi har gemensamt med min arbetsgivare kommit fram till att jag ska ha en rehabplan. Nu har min arbetsgivare har gjort en stor omstrukturering av hela verksamheten som börjar gälla den 1:a mars, där jag sätts i ett nytt team med för mig mestadels obekanta kollegor och en gruppchef jag tidigare haft kommunikationssvårigheter med. Något som ledde till svår oro och ångest för 2 år sedan. Jag får även mindre justeringar i mina arbetsuppgifter och ansvarsområde.

Min fråga är här, har inte min arbetsgivare vissa skyldigheter som aktiveras via Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets Föreskrifter om Arbetsanpassning (AFS) när jag uttrycker min önskan att få arbeta i det team där gruppchefen är för mig trygg och de flesta av mina kolleger sedan länge hamnade? Eller enklare uttryckt, har jag något juridiskt stöd via nämnda lagar och föreskrifter?

Oerhört tacksam om ni kunde ge mig någon vägledning här då dom verkligen kör ner mig i botten och vägrar i sten ta någon hänsyn.

Svar från AI:

Hej!

Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 2011:4) skyldigheter att anpassa arbetsförhållandena efter individens förutsättningar. Detta innebär att arbetsgivaren ska göra vad som är skäligt för att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar.

Arbetsmiljölagen och arbetsanpassning

Enligt AML 3 kap. 2 § ska arbetsgivaren undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som leder till en god arbetsmiljö. Detta innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsförhållandena efter dina individuella förutsättningar.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering

Enligt AFS 2011:4 ska arbetsgivaren, i samråd med dig som arbetstagare, utarbeta en plan för hur arbetsanpassning och rehabilitering ska gå till. Om du har en aktiv remiss för utredning av ADHD och en rehabplan, bör arbetsgivaren ta hänsyn till detta i omstruktureringen.

Arbetsgivarens skyldigheter vid omstrukturering

Vid en omstrukturering har arbetsgivaren en skyldighet att informera och förhandla med de fackliga organisationerna enligt MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet). Om du är medlem i ett fackförbund kan de hjälpa dig att påverka processen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har arbetsgivaren en skyldighet att anpassa arbetsförhållandena efter dina individuella förutsättningar. Detta innebär att arbetsgivaren bör ta hänsyn till din önskan att arbeta i ett visst team och din tidigare erfarenhet av kommunikationssvårigheter med en viss gruppchef. Om arbetsgivaren inte uppfyller dessa skyldigheter kan det vara en god idé att ta kontakt med ditt fackförbund eller en jurist för vidare rådgivning.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 5]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även