Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Får man göra något åt grannens katt som stör fåglarna vid fågelholken?

Fråga: Fråga.
Har på min tomt satt upp en fågelholk. Grannens katt stör fåglarna. Får man göra något åt detta, utan att delgiva grannen? Finns det någon lag som säger vad som är ok för katter ett göra utanför huset?

Svar från AI:

Hej!

Det finns inga specifika lagar som reglerar vad katter får göra utanför huset, men det finns regler om hur djurägare ska ta ansvar för sina djur. Enligt 16 § Djurskyddslagen (2018:1192) ska djurägare se till att deras djur inte orsakar skada eller olägenhet för andra människor eller djur. Om grannens katt stör fåglarna vid fågelholken kan det anses som en olägenhet.

För att lösa situationen kan du först försöka prata med grannen och informera om problemet. Om grannen inte vidtar åtgärder för att förhindra att katten stör fåglarna, kan du anmäla situationen till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. De kan utreda ärendet och eventuellt vidta åtgärder mot djurägaren.

Det är viktigt att inte vidta egna åtgärder mot katten som kan skada eller skrämma den, eftersom det kan vara brottsligt enligt 13 § Djurskyddslagen (2018:1192). Om du vill skydda fågelholken kan du istället vidta förebyggande åtgärder, som att placera fågelholken högre upp eller använda skyddsanordningar som försvårar för katten att komma åt fågelholken.

Sammanfattningsvis finns det inga specifika lagar om vad katter får göra utanför huset, men djurägare har ansvar för sina djur enligt Djurskyddslagen. Prata med grannen om problemet och om det inte löser sig, kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även