Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Behöver kontaktförbud alltid avgöras i domstol?

Fråga: Behöver kontaktförbud alltid avgöras i domstol?

Svar från AI:

Hej!

Nej, kontaktförbud behöver inte alltid avgöras i domstol. Det finns två typer av kontaktförbud i Sverige: besöksförbud och kontaktförbud enligt brottsbalken. Båda kan utfärdas av polisen eller åklagaren, men det är bara besöksförbud som kan utfärdas utan att ärendet går till domstol.

Besöksförbud

Besöksförbud kan utfärdas av polisen eller åklagaren om det finns skäl att tro att en person kommer att begå brott mot en annan person, eller om det finns risk för att personen kommer att trakassera eller på annat sätt störa den andra personen. Besöksförbudet gäller omedelbart och behöver inte prövas av domstol. Om den som har fått besöksförbud överklagar beslutet, kommer ärendet att prövas av domstol.

Kontaktförbud enligt brottsbalken

Kontaktförbud enligt brottsbalken kan utfärdas av åklagaren under en förundersökning om det finns misstanke om att en person har begått brott mot en annan person, och det finns risk för att personen kommer att fortsätta begå brott eller trakassera den andra personen. Kontaktförbudet gäller tills förundersökningen är avslutad eller tills domstolen har fattat beslut om kontaktförbudet. Om åklagaren beslutar att väcka åtal, kommer frågan om kontaktförbud att prövas av domstolen i samband med rättegången.

Krav för kontaktförbud

För att ett kontaktförbud ska utfärdas måste det finnas en påtaglig risk för att personen kommer att begå brott mot, trakassera eller på annat sätt störa den andra personen. Det måste också finnas en befogad anledning att anta att kontaktförbudet kommer att förhindra sådana handlingar.

Straff för överträdelse av kontaktförbud

Om en person bryter mot ett kontaktförbud kan det leda till böter eller fängelse i högst ett år, beroende på omständigheterna och allvaret i överträdelsen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även