Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Ärver man lån på en fastighet?

Fråga: Ärver man lån på en fastighet?

Svar från AI:

Hej!

När man ärver en fastighet med lån så ärver man både fastigheten och lånet. Det innebär att man som arvinge blir ansvarig för att betala av lånet som är kopplat till fastigheten.

Arvsrätt och skulder

Enligt den svenska Ärvdabalken (1958:637) ärver man både tillgångar och skulder från den avlidne. Om det finns flera arvingar delas ansvaret för skulderna mellan dem i proportion till deras arvslott. Om man inte vill ta över lånet kan man välja att avstå från arvet helt, vilket innebär att man inte får någon del av tillgångarna heller.

Bodelning och fastighetslån

Om den avlidne var gift och fastigheten ingår i en bodelning, kan den efterlevande maken välja att lösa ut den avlidnes andel av fastigheten och därmed ta över lånet. Om den efterlevande maken inte vill eller kan ta över lånet, kan fastigheten säljas och lånet betalas av med försäljningsintäkterna. Eventuellt överskott delas sedan mellan den efterlevande maken och arvingarna.

Sammanfattning

För att sammanfatta, när man ärver en fastighet med lån så ärver man både fastigheten och lånet. Man blir ansvarig för att betala av lånet, men om man inte vill ta över lånet kan man välja att avstå från arvet. Om fastigheten ingår i en bodelning kan den efterlevande maken välja att ta över lånet eller sälja fastigheten för att betala av lånet.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även