Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är jag bunden till ett tidsbegränsat kontrakt eller ett provanställningsavtal?

Fråga: Jag fick ett jobb med lönebidrag.Arbetsgivaren skickade mig ett provanställningsavtal på 6 månader, men jag vägrade skriva på det eftersom jag har erfarenhet av det här jobbet.Så skickade han ett nytt kontrakt med en begränsad varaktighet på ett år till mig , så jag skrev på det utan att titta på arbetets form då det också skrevs som ett provanställning Min fråga är: Är jag bunden till ett tidsbegränsat kontrakt på ett år, eller är det ett provanställningsavtal för att jag kommit in i tvister med arbetsgivaren, som förnekade det och sa: ”Detta är ett provanställningskontrakt”, med vetskap om att jag fortfarande har det första kontraktet som han skickade till mig.

Svar från AI:

Hej!

För att förstå din situation bättre, behöver vi först klargöra skillnaden mellan ett tidsbegränsat kontrakt och ett provanställningsavtal.

Provanställning kontra tidsbegränsad anställning

En provanställning är en typ av anställning som kan vara upp till sex månader. Under denna period har arbetsgivaren rätt att avsluta anställningen utan att ange någon särskild anledning. Efter sex månader övergår provanställningen automatiskt till en tillsvidareanställning om den inte avslutas eller omfattas av ett nytt avtal.

En tidsbegränsad anställning, å andra sidan, är en anställning som varar under en bestämd tid. När den överenskomna tiden är slut upphör anställningen automatiskt.

Är du bunden till kontraktet?

Om du har skrivit under ett kontrakt för en tidsbegränsad anställning på ett år, är du i allmänhet bunden till detta kontrakt. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren tidigare har skickat ett provanställningsavtal till dig.

Om arbetsgivaren hävdar att det är ett provanställningsavtal, trots att du har skrivit under ett kontrakt för en tidsbegränsad anställning, kan det vara en god idé att söka juridisk rådgivning. Det är viktigt att du har klart för dig vilka rättigheter och skyldigheter du har enligt det kontrakt du har skrivit under.

Rekommendation

Om du är osäker på dina rättigheter och skyldigheter enligt kontraktet, rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist eller fackförening. De kan hjälpa dig att tolka kontraktet och ge råd om hur du ska gå vidare.

Kom ihåg att det alltid är viktigt att läsa igenom och förstå ett kontrakt innan du skriver under det. Om det är något du inte förstår, tveka inte att fråga om förklaring.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även