Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det sant att muntliga anbud måste antas direkt?

Fråga: Är det sant att Muntliga anbud måste som utgångspunkt antas direkt.

Svar från AI:

Hej!

Nej, det är inte sant att muntliga anbud måste antas direkt. I svensk rätt finns ingen generell regel som säger att muntliga anbud måste antas direkt.

Anbud och accept

Enligt avtalslagen (1915:218) är ett anbud ett erbjudande om att ingå avtal. Anbudet kan vara muntligt eller skriftligt. För att ett avtal ska komma till stånd krävs att anbudet accepteras. Accepten kan också vara muntlig eller skriftlig.

Tidsfrist för accept

Det finns ingen lagreglerad tidsfrist för när ett anbud måste accepteras. Om anbudsgivaren har angivit en tidsfrist för accept, måste anbudet accepteras inom den tidsfristen för att avtalet ska komma till stånd. Om ingen tidsfrist har angivits, gäller anbudet tills det återkallas, förutsatt att återkallandet når mottagaren innan denne accepterar anbudet.

Muntliga anbud

Muntliga anbud kan vara svårare att bevisa än skriftliga, eftersom det inte finns något fysiskt bevis. Men de är lika bindande som skriftliga anbud, förutsatt att de uppfyller kraven för att vara ett anbud. Det finns ingen regel som säger att muntliga anbud måste antas direkt.

Straff

Det finns inget straff för att inte acceptera ett anbud, vare sig det är muntligt eller skriftligt. Om ett anbud inte accepteras, kommer helt enkelt inget avtal till stånd.

Sammanfattning

Så, nej, det är inte sant att muntliga anbud måste antas direkt. Det finns ingen sådan regel i svensk rätt. Ett anbud, vare sig det är muntligt eller skriftligt, måste accepteras för att ett avtal ska komma till stånd. Men det finns ingen lagreglerad tidsfrist för när ett anbud måste accepteras.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 1 Medel: 1]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även