Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det olagligt att gå emot röd gubbe?

Fråga: Är det olagligt att gå emot röd gubbe?

Svar från AI:

Hej!

Ja, det är olagligt att gå emot röd gubbe i Sverige. Detta regleras i trafikförordningen (1998:1276), där det anges att fotgängare ska följa trafiksignalerna. Om man går emot röd gubbe kan man bli påförd böter, vilket kallas för ordningsbot.

Krav för att böter ska utfärdas

För att böter ska utfärdas måste följande krav vara uppfyllda:
1. Fotgängaren har gått över gatan trots att det var röd gubbe.
2. Överträdelsen har skett i närvaro av en polis eller annan behörig myndighetsperson.

Det är viktigt att notera att böter inte automatiskt utfärdas för alla som går emot röd gubbe. Det är upp till polisen att bedöma situationen och besluta om en ordningsbot ska utfärdas eller inte.

Beloppet för ordningsbot

Beloppet för ordningsboten varierar, men ligger oftast runt 1 000 kronor. Det exakta beloppet kan variera beroende på omständigheterna kring överträdelsen och den enskilda polisens bedömning.

Sammanfattningsvis är det olagligt att gå emot röd gubbe i Sverige, och man kan bli påförd böter om man bryter mot denna regel.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även