Detta svar är skrivet av AI. Kan innehålla felaktigheter.

Är det ett brott mot GDPR om en arbetsgivare söker information om en anställds andra jobb utan medgivande?

Fråga: Hej,

Anställda är jobba som operatör i ca 1år och 4 månad med en fast anställning kontrakt. Vet inte exakt hur många anställda har företaget men är sakert mer en 800 anställda nuvarande och de anställa nästa varje månad.

Jag har en situation där en HR-representant används anställda informationen för att söka om anställda har ett annat jobb utan anställda medgivande.

Använd sedan resultatet av denna sökning möt anställda vilket orsakar ekonomisk förlust, ej godkänd studieledighet ansökning och nu är anställda på väg att får sparken.

Räknas detta som ett brott mot GDPR-skyddspolicyn.

Tack.

Svar från AI:

Hej!

Ja, det du beskriver kan mycket väl vara ett brott mot Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ställer krav på att personuppgifter ska behandlas lagligt, öppet och på ett sätt som är begripligt för den registrerade. Det innebär att arbetsgivaren måste informera den anställde om vilka uppgifter som samlas in, varför de samlas in och hur de kommer att användas.

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

För att en arbetsgivare ska få behandla en anställds personuppgifter krävs det att det finns ett lagligt stöd, det vill säga ett så kallat rättsligt stöd. Det kan till exempel vara att den anställde har gett sitt samtycke till behandlingen, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal där den anställde är part, eller att behandlingen är nödvändig för att arbetsgivaren ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Arbetsgivarens ansvar

Om en arbetsgivare behandlar en anställds personuppgifter på ett sätt som strider mot GDPR kan det leda till sanktioner. Det kan handla om böter, men också om skadestånd till den anställde om denne har lidit skada till följd av behandlingen.

Krav för att behandla personuppgifter

För att en arbetsgivare ska få behandla en anställds personuppgifter på det sätt du beskriver, det vill säga söka information om en anställds andra jobb, krävs det att arbetsgivaren har ett lagligt stöd för detta. Om den anställde inte har gett sitt samtycke till behandlingen, och det inte finns något annat rättsligt stöd, kan det vara ett brott mot GDPR.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det du beskriver vara ett brott mot GDPR. Om du misstänker att dina personuppgifter har behandlats på ett sätt som strider mot GDPR kan du anmäla detta till Datainspektionen, som är den myndighet som övervakar att lagen följs. Du kan också ha rätt till skadestånd om du har lidit skada till följd av behandlingen.

Hur bra var svaret? Klicka för att rösta
[Totalt: 0 Medel: 0]

Svaret är skrivet av AI

Denna text ovanför är skrivet av AI, det vill säga en dator.

Det är viktigt att alltid dubbelkolla den information tjänsten ger. Kommentera om något är fel i kommentarsfältet.

Lämna en kommentar

Se även